Dům na náměstí

Dům v proluce na náměstí malého města

Úzký pozemek pro necelých 75m2 zastavěné plochy domu je jedním z těch, které vytváří vlastní městský prostor – navázná průčelí lemují náměstí s kostelem. Zadní trakty domů, které spojují náměstí a zahradu vždy přes celou hloubku parcely a jejich dvorky a zahrady jsou již počátkem nízkého předměstí, rychle přecházejícího do okolní krajiny. Tato situace se do domu značnou měrou propisuje.

Dům je vrstvený z kusů hmoty, prokládaných kusy prostoru. Mezi tím se prodírá nahoru za světlem schodiště. Volné prostory i místnosti uvnitř hmot se na straně náměstí spořádaně srovnají a zahalí do ploché fasády, na straně dvorní jsou plastické a zřetelné. Odráží vytváření domu splétáním hmoty stavebních konstrukcí a jejich negativních otisků – prostorů zbývajících mezi nimi a sousedícími domy. Zdánlivě náhodně umístěné diagonály vnitřních dělících stěn přidávají na úzké parcele právě tomu prostoru, který ho více potřebuje. Velké prosklení negativních prostorů mezi hmotami na dvorní straně propojuje interiér domu s terasami a zahradou. Exteriérové terasy spojuje venkovní schodiště (které je přirozeně střechou schodiště vnitřního), vytváří tak jakýsi "venkovní interiér". Průčelí do náměstí odráží stejný objemový princip přepsaný do plochy. Klidné, zapojené do urbanistického kontextu. Ucelení, sjednocení a dohotovení celé jedné strany náměstí.
Dům byl nominován na Cenu Klubu Za starou Prahu za novou architekturu v historickém prostředí.


  • Atelier.. (dvě tečky) – Jan Klempíř a Kryštof Štulc
    w: Marek Pavlík (statika), Helena a Petr Jirákovi (stavební řešení)
    foto: Filip Šlapal, Alexandr Hudeček