Dům Z

Rodinný dům v nové zástavbě podhorské obce

Dům stojí na rozšiřovaném okraji obce nedaleko většího města. Město se nalézá v západních čechách, rozšiřovaná obec v podhůří, v chráněné krajinné oblasti se stavebními regulativy požadujícími především zastřešení sedlovými střechami. Figura stavby je i proto lineárním protažením charakteristického průřezu domu se sedlovou střechou, na dvakrát zalomeným, aby se poskládal do šířky pozemku. Hlavní objem domu je položen souběžně s uliční hranicí pozemku, charakteristický pohled na štítové stěny se nabízí ze zahrady i ulice. Zlomená hmota přidává soukromí venkovním prostorům při vstupu do domu a východu do zahrady.

Život v domě se odehrává především v prostorách přízemí, ohraničených ložnicí při uličním štítu a pracovnou při zahradním. Hlavní obytný prostor ve střední části se přes hluboké jižní zápraží otevírá do zahrady. V podkroví jsou dva pokoje odrůstajících dětí při uličím štítu, více místností zde nebylo třeba přidávat. Střecha plynule klesá do zahrady, s prostorem otevřeným do obytných místností. Nad obytným prostorem přidává adekvátní výšku, v pracovně klesá do proporce téměř zahradního domku.
Pojednání stavby a interiérů je v souladu se vkusem stavebníků střídmé až strohé, komponované převážně ze škály standardních, šedobíle laděných stavebních a nábytkových materiálů.


  • w: Marek Pavlík (statika), Jan Kolář (stavební řešení)
    J.P.R.Universal (krov, tesařské a truhlářské prvky)
    foto: Robert Žákovič, archiv investora