Zvuky Kódy Obrazy GHMP

Přehlídka výtvarného umění inspirovaného zvukovým experimentem

Výstava v domě U Kamenného zvonu představuje průřez dějinami zobrazení zvuku jako abstraktního fenoménu od doby avantgardy po současnost. Zahrnuje širokou škálu forem od abstraktních obrazů a nekonvenčních partitur přes znějící či rezonující objekty až po multimediální projekce a interaktivní instalace. V historických i současných dílech zvuk nabývá barvu a tvar, stává se objektem, prostorovou kompozicí nebo fyzickou akcí a ukazuje také, jak různorodé předpoklady předurčují jeho vizuální podobu.

Uvedení z většiny výtvarného – či alespoň ve vystavené formě vizuálně sdělného – díla do vztahu s estetikou akusticky funkčních prvků zkoumá možnosti působení výtarného díla jako zdroje myšleného zvuku. Akustické, či skutečnými akustickými prvky inspirované provedení instalace umožnilo koexisteci s exponáty, která skutečný zvuk vydávají. Plasticita podkladu posunuje plochu kresby a grafiky, tradičně přimkunuté ke stěně, do prostoru. Posiluje možnost vnímat zvukový potenciál barvy, tvaru, linií díla.


  • w: Jitka Hlaváčková (kurátorka)
    Jaroslav Rous (realizace)
    foto: Adéla Leinweberová a Roman Neruda