Bob Krčil GHMP

Výstava fotografií Boba Krčila z exilu

Výtvarné řešení pracuje s vizualizací nejistoty, nestálosti života mladého fotografa v emigraci. Z jeho prací byly v domě U Zlatého prstenu v Praze běžně zavěšené na stěnách galerie jen vybrané série. Další díla jsme vystavili opřená na průběžných policích, na soklech, položená na stolech. Po uvozujícím biografickém, stísněném, sníženém průchodu pokračují v nesourodých sklepních prostorách jednotlivé tematické cykly vytvářené po odchodu z Československa. Způsob instalace upomíná na běžné osobní zkušenosti z dočasného provizoria. Podobně, jako je rovina osobního příběhu Bohumila "Boba" Krčila součástí zážitku z jeho fotografií.


  • w: Jitka Hlaváčková (kurátorka)
    foto: GHMP