Byt s betonovým stropem

Přestavba bytu v novostavbě

Zásadní intervencí do rozestavěného bytu v developerském projektu na okraji Prahy je výrazné zjednodušení jeho prostorového rozvržení. Čtvercový půdorys bytu člení dvě odlišné, do kříže se protínající roviny. Plná nosná zeď odděluje sevřenější vstupní část bytu od prosluněné obývací. Řada sloupů rozděluje obě části ještě jednou v kolmém směru. Při pohledech jejím směrem zůstává pohled do prostoru za sloupy – do kuchyně na vyvýšeném stupínku – skrytý. Otevírá se až dál, při průchodu bytem. Podobným způsobem se pohledům z obývacího pokoje nazpět ke vstupu přikrývá ložnice.

Přímočaré dispoziční řešení zůstává maximálně čitelné. Koupelna je vymezena průsvitnými skleněnými tvarovkami, ložnici přikrývá za sloupy stavbička šatní skříně. Využilo se pohledových kvalit prefabrikovaných betonových panelů stropní konstrukce. Přestože se samozřejmě předpokládalo jejich omítnutí, panely zůstaly odkryté, pouze se očistily. Nerezová žebra prototypu světelného systému zakryla technologické spáry a nestejné výšky osazení panelů. Zrcadlí betonovou strukturu a rozvádí nízké napětí do posuvných svítidel.

w: Jaroslav Mugrauer (truhlář)
foto: Alexandr Hudeček, Robert Žákovič