Bílý byt

Přestavba bytu v pavlačovém domě

Při celkové stavební rekonstrukci bylo možné znovu zpracovat očištěný prostor nárožního bytu. Zbavili jsme jej především vrstvy dodatečně vložené koupelny a komory. Velké a neobratně umístěné vestavby zabíraly téměř celý prostor traktu podél pavlače.

Původní nárožní místnost zůstala zachována, navazující prostor společenské jídelny se otevřel do kuchyně, umístěné volně do vstupní části při pavlači. Vložený nábytkový objem tu odděluje předsíň, prosvětlenou z pavlače oknem a prosklenými vstupními dveřmi. Koupelna a velkorysá toaleta jsou vloženy symetricky podél chodbičky k ložici. Zcela soukromý prostor bytu je tak od jeho společenské části oddálen. Jednoduché, ale důrazné dispoziční řešení umožnilo použít v interieru jednoduché světlé materiály pro stavební i nábytkové prvky. Bílé povrchy působí samozřejmě, nepřitahují přehnanou pozornost. Prosvětlují dříve tmavý byt, jemně sjednocují původní a nově navržené prostorové uspořádání.


  • w: Petr Michálek (stavba), Jan Rous, Vojtěch Sedlák (truhláři)
    foto: Robert Žákovič